Skip to content
Marta Wilczyńska
Zabiegi operacyjne

Redukcja męskich piersi (ginekomastia)

Zmniejszenie piersi męskich to zabieg o nazwie ginekomastia. Niekiedy na skutek otyłości mamy do czynienia u mężczyzn z tzw. psudoginekomastią, gdzie główną składową piersi stanowi tłuszcz. Jak można łatwo ocenić taki stan? Wówczas na rozlanej wyniosłości piersi mamy malutki maksymalnie 2-centymetrowy kompleks otoczka-brodawka. Jest to dość charakterystyczny obraz. W takim przypadku wystarczy zabieg liposukcji.

W przypadku mieszanej ginekomastii kompleks otoczka-brodawka jest znacznie większy niż powinien być. Średnica prawidłowego, nieprzerośniętego kompleksu otoczka-brodawka u mężczyzny nie przekracza 2,5 cm. Chory powinien przeprowadzić badanie endokrynologiczne, czy w/w zniekształcenia nie są skutkiem zaburzonej równowagi hormonalnej. Można wykonać dodatkowo ocenę USG.

W przypadku rzeczywistego przerostu męskich piersi nadmiar tkanek w okolicy piersi jest komponentą trzech tkanek: gruczołowej, łącznej i tłuszczowej. Redukcję tkanek w takim przypadku przeprowadzam z użyciem techniki liposukcji oraz chirurgicznej redukcji tkanki gruczołowej i łącznej. Każdy zabieg jest poprzedzony odpowiednim planowaniem cięć skórnych i zakresem preparowania. W pierwszej kolejności przeprowadzam odsysanie tkanki tłuszczowej, a następnie z osobnego cięcia na skórze na granicy otoczki sutkowej i skóry w dolnych biegunach usuwam przerosły gruczoł wraz z przyległą tkanką łączną. Wytworzoną pustkę zamykam poprzez plastykę pozostałej tkanki łącznej i powięzi Scarpa.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub głębokiej sedacji. Trwa ok. 1 godziny.

Po zabiegu chory zobowiązany jest do noszenia specjalnej kamizelki uciskowej przez okres 3 miesięcy. Początkowo, przez 1 miesiąc 24 godziny na dobę, później tylko do spania.

Konsekwencje i możliwe powikłania po zabiegu redukcji męskich piersi:

 1. Obrzęk i zasinienia są nieodzowną konsekwencją zabiegu.
 2. Asymetria - ciało ludzkie nie jest symetryczne, usuwane gruczoły są również niesymetryczne, jeden może być większy drugi większy, dlatego osiągniecie symetrii jest praktycznie niemożliwe.
 3. Krwiak w przestrzeni po usuniętym gruczole - wymaga interwencji chirurgicznej i usunięcia.
 4. Infekcja i ropień w ranie.
 5. Martwica częściowa otoczki lub otoczki i brodawki.
 6. Wciągnięcie skóry w okolicy otoczki-brodawki.
 7. Zanik wyniosłości brodawki.
 8. Zniekształcenie talerzyka.
 9. Nierówności skóry.
 10. Dolegliwości bólowe, okresowe, przetrwałe bez zniekształcenia.
 11. Brak czucia brodawki to jest konsekwencja zabiegu.
 12. Alergie na stosowane leki
 13. Zakrzepica żylna z zatorowością płucną i zgonem
 14. Niezadowolenie z efektu estetycznego.

Important information

ZnieczulenieOgólne
Czas trwania zabiegu 45 minut
Czas trwania rekonwalescencji 2 tygodnie
Usunięcie szwówSzwy rozpuszczalne, brak konieczności usuwania.
Powrót do pracy biurowej 2 tygodnie
Powrót do pracy fizycznej 1 miesiąc
Powrót na siłownie1 miesiąc
Wizyty kontrolne3, 6, 12 miesięcy